Cel projektu:

  • Opracowanie technologii produkcji nowatorskich bezkomutacyjnych silników elektrycznych i ich wdrożenie do produkcji
  • Stworzenie produktu o właściwościach proekologicznych, dostarczającym odbiorcy parametrów niedostępnych w innych rozwiązaniach

W wyniku przeprowadzonych prac B+R zostanie opracowany nowy produkt - silnik bez komutacji i wdrożona nowa technologia jego produkcji. Efektem przeprowadzonych prac będzie urynkowienie – przeprowadzenie etapu pierwszej produkcji oraz wdrożenie nowych produktów do praktyki przedsiębiorstwa, ich produkcja i sprzedaż. Produkt znajdzie szerokie zastosowanie w: przemyśle AGD (napędy urządzeń i narzędzia), przemyśle spożywczym (napędy maszyn rolniczych, maszyny do produkcji żywności), napędy urządzeń przetwórstwa spożywczego, przemysłu automotive oraz jako generator w instalacjach zielonej energii. Planowane jest ponadto wykorzystanie silników jako przetworników elektromagnetycznych do zastosowań również jako dzielniki momentów, przełożenia bezstopniowe, generatory itp.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021- 30.06.2023

  • Wartość projektu ogółem: 2 400 957,28 PLN
  • Wydatki kwalifikowalne: 2 199 437,73 PLN
  • Wkład Unii Europejskiej: 1 242 747,22 PLN.
PFR - Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego udzieloną przez PFR S.A.

Sendex